Bảng sự kiện

Sự kiện SubServer Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú
Hỗn Nguyên Lâu 5 01:00 - 05:00 - 09:00
13:00 - 17:00
Các loại ngọc
Đồ thần
Vào Server ấn F5 để xem giờ
6 21:00
Quảng Trường Quỷ VIP 2-5 00:00 - 08:00 - 12:00
16:00 - 18:00
Sub 2: Tiêu diệt 800 quái nhận B S C L
Sub 5: Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
 
6 22:00 Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
Lâu Đài Máu VIP 2-5 08:30 - 12:30 - 14:30
16:30 - 18:30
Sub 2: Tiêu diệt 800 quái nhận B S C L
Sub 5: Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
 
6 21:30 Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
Sự Kiện Thỏ Ngọc 5 11:15 - 15:15 Zen, B S C L Davias 2 
6 23:15
Sự Kiện Mùa Hè 5 09:15 - 13:15 Zen, Item Exc, B S C L Lorencia 205 225 
6 21:15
Loạn Chiến PK 6 /dangkypk
20:00
Các loại ngọc, WCoin, Box Lệnh : /dangkypk
Medusa 6 Swamp of Calmness
21:45
Box Medusa  
Selupan Raklion 5 12:45 - 22:45 Mở sau 10 ngày
Box Selupan, PCPoint
 
Boss Vàng - Kim Long 5 07:30 - 11:30 - 15:30 Box Kundun, PCPoint  
6 19:30
Kundun 5-6 Sau giờ bảo trì (06:00)
Hồi sinh sau 12h
Item cấp cao
Đồ thần, Các loại Box
 
Đập Trứng Hứng Ngọc 6 19h45 - 19h55 WCoin, B S C L
Ngọc Sáng Tạo, Đá Nguyên Thủy, Đá Hộ Mệnh, ...
Hướng dẫn
Siêu Boss 6 20:10 - 20:30 Box Medusa, Box Selupan, Box Vũ Khí,
Box Hoàng Kim, ...
Hướng dẫn
Lâu Đài Hắc Ám 6 20h35 - 20h55 WCoin, B S C L
Ngọc Sáng Tạo, Đá Nguyên Thủy, Đá Hộ Mệnh, Box Quỷ Vương ...
Hướng dẫn
Red Dragon 6 20:05 Wcoin, Item, Ngọc, Box  
Thủ Lĩnh Erohim ... 6 Devil VIP 22:00 Wcoin, Item, Ngọc, Box  


Mốc nạp trong Server Tháng 6

STT Mốc Nạp tích lũy Phần thưởng trong game, mốc 1-2-3 chọn 1 trong 2
1 1.000.000 Nhận 1 Set cấp 7 Luck + 1 Opt + 9 3 Ngọc Hoàn Hảo, 2 Ngọc Level
2 2.000.000 5 Box Rồng Đỏ 5 Ngọc Level
3 3.000.000 1 Box Vũ Khí Rồng 5 Ngọc Hoàn Hảo
4 5.000.000 5 Box Thiếu Nhi
Tri ân : 5 Ngọc Hoàn Hảo + 5 Ngọc Level
5 7.000.000 Nhận 1 Wing 2 Luck
5 Box Thiếu Nhi + 15 Đá Thiên Đàng
6 --- Cập nhật khi có người chợi đạt mốc 5


TOP Server

STT Tên nhân vật Level Reset
1 MaxHP 400 198
2 Ohlins 400 198
3 NguoiViet 296 197
4 54A1 400 195
5 VLChayMau 400 195
6 Canada 400 195
7 ADbuff 400 195
8 ThienMenh 400 195
9 EFFFF 400 195
10 821345 400 195
STT Tên nhân vật PC Point
1 CNCRacing 10728
2 NguoiViet 7926
3 EFVAGA 7696
4 HYNo1 7630
5 congheAD 6912
6 Volcano 6466
7 Alpeli 6150
8 HongTuyet 5902
9 TieuAt 5300
10 zRoSez 5220


Lịch Trình

Thời gian Mở tính năng Ghi chú
Sau 5 ngày Quy đổi Titan Coin -> vnđ
Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 2 Opt
Mở Event Rồng đỏ
 
Sau 10 ngày Rơi Lông Vũ
Mở Vũ Khí Rồng
Mở Event Thủ Lĩnh Erohim
 
Sau 30 ngày Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 3 Opt
Mở Set Thần cấp 7
Mở Event Boss Nhân Mã
Mở tính năng Pet
 
Sau xx ngày Mở Box Trang Bị Cấp Cao
Mở Box Vũ Khí Cấp Cao
 
Sau 180 ngày Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 6 Opt
Cập nhật sau ...