Thông Tin Server Thông Tin Nhân Vật Thông Tin Web
Phiên bản : Season 6.3 HOÀN HẢO NHẤT TRÊN PC 7 Class Season 6.3 Website : https://lienminhmu.com
Exp 150x (non PK exp 100x) Tỷ lệ Drop : 5% Trang Tài Khoản : https://id.lienminhmu.com
Tối đa Cánh Cấp 3 - Trang bị 380 Tạo Chúa Tể (DL) : 200 Level Trang Tải Game : https://lienminhmu.com/taigame/
Giới Hạn Reset : 5 lần / 1 ngày Tạo Guild : 400 Level
Giới hạn 3 Acc / Máy tính Tạo Nhân Vật mới : 5000 Point Fanpages : https://www.facebook.com/lienminhmuonline
Antihack : Pro 99% Zen : 2.000.000 Groups : https://zalo.me/g/ttfsqp600
Sub Lộ trình phát triển:
2,6 5 ngày sau open: Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 2 Opt, Event Rồng đỏ
6 - Icarus 10 ngày sau open: Rơi Lông Vũ Mở Vũ Khí Rồng, Event Thủ Lĩnh Erohim
All 15 ngày sau open: Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 3 Opt, Set Thần cấp 7
6 30 ngày sau open: Mở Full Boss Hoàng Kim, Nâng cấp đồ cấp 7 -> 380
All 45 ngày sau open: Mở Box Trang Bị Cấp Cao và Box Vũ Khí Cấp Cao
All Cập nhật tiếp ...
Sub Quái vật Giao dịch PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin Sự kiện
1 Không Không
2 Không 80%
3 Không Thường
4 Không Thường
5 Không Không 90%
6 Đặc biệt
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Cách Tham Gia
Hỗn nguyên lâu VIP 5,6
6
01:00, 05:00, 09:00, 13:00, 17:00
21:00
Các loại ngọc
Đồ thần
Vào Server ấn F5 để xem giờ Giáp Hỗn Nguyên
Huyết lâu VIP 5,6
6
08:30 - 12:30 - 14:30 - 16:30 - 18:30
21:30
Sub 2: Tiêu diệt 800 quái nhận B,S,C,L
Sub 6: Tiêu diệt 600 quái nhận B,S,C,L
/ /
Quảng trường quỷ VIP 5
6
00:00 - 08:00 - 12:00 - 16:00 - 18:00
22:00
Sub 2: Tiêu diệt 800 quái nhận B S C L
Sub 6: Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
/ /

Thỏ ngọc 5
6
11:15, 15:15
23:15
Zen, B S C L / Davias 2
Sự kiện Mùa Hè 5
6
09:15, 13:15
21:15
Zen, Item Exc, B S C L / Lorencia 205 225
Loạn Chiến PK 6 20:00 /dangkypk Các loại ngọc, WCoin, Box / Lệnh : /dangkypk
Medusa 6 Swamp of Calmness 21:45 Box Medusa, PCPoint / Swamp of Calmness
Selupan Raklion 5 12:45, 22:45 Box Selupan, PCPoint / Hang nhện
Boss Vàng - Kim Long 5
6
07:30, 11:30, 15:30
19:30
Box Kundun, PCPoint / /

Kundun 5,6 Sau giờ bảo trì (06:00) Hồi sinh sau 12h Item cấp cao, Đồ thần, Các loại Box / Kalima 7

Đập Trứng Hứng Ngọc 6 19h45 -> 19h55 WCoin, B S C L
Ngọc Sáng Tạo, Đá Nguyên Thủy, Đá Hộ Mệnh, ...
Video Cửa Bắc Davias
Siêu Boss 6 20:10 -> 20:30 Box Medusa, Box Selupan, Box Vũ Khí, Box Hoàng Kim, ... Video Davias
Lâu Đài Hắc Ám 6 20h35 -> 20h55 WCoin, B S C L
Ngọc Sáng Tạo, Đá Nguyên Thủy, Đá Hộ Mệnh
Box Quỷ Vương, Box Open ...
/ /

Red Dragon 5,6 20:05 Wcoin, Item, Ngọc, Box / Giữa Lorencia
Cửa Davias
Cửa Noria
Thủ Lĩnh Erohim ... 6 Devil VIP 22:00 Wcoin, Item, Ngọc, Box / Devil VIP 22:00